Mexický nábytok          Konferenčné stoly
Normalizované stavebné prvky pre stavbu foriem, nastrojov a prípravkov
Kontaktné infórmácie
Ostex spol. s .r.o
Vlčkova 11
811 06 Bratislava
Tel./Fax : 02 - 5249 1261,
5249 1258
email: ostex@ostex.sk

ECOVENT - odvzdušňovanie foriem

 

Produktová informácia: ECOVENT system odvetrávania formy

V princípe zamestnáva téma odvádzania plynov z rozdeľovacích kanálov a formových jadier mnoho firiem.                                          

Pretože dochádza na konci plnenia formy v dôsledku nahromadeného vzduchu k silným treniam a vzduch sa                                    

zahrieva na horúci plyn,  vedie tento proces k opáleninám a neestetickým zmenám povrchu výlisku. Mnohé                                        

firemné riešenia si pomúhajú vyfrézovaním malých odvetrávacích otovrov okolo 0,02 mm v týchto častiach formy,                                  

alebo sa vytvárajú tzv. prepadový systém s výškou cca 0,2 mm a dĺžkou do 10 mm. Niekotrí sa spoliehajú len na                                

vŕtania vyhadzovačov. Aj to však je len 0,02 mm vôle.

 

S ECOVENT-om je prirodzene k dispozícii omnoho väčší prepust. Ak hnaný prúd hmoty príliš stlačí v rozdeľovači  v                           

kavitách a v  následnom priestore materiálom dosiahnutý nahromadený vzduch a tento spôsobuje opísané                                    

znehodnotenia výrobku, môže práve ECOVENT  týmto nedostatkom predchádzať.

 

 © OSTEX s.r.o.  
Web prevádzkuje spoločnosť © INT 2010