Zavolajte nám
02/524 912 61, 0905 311 556
Napíšte nám
ostex@ostex.sk
 OSTEX spol. s r.o., Vlčkova 11,  911 06 Bratislava,  Tel.: 02 / 524 912 61,  Fax: 02 / 524 912 58,  Mobil: 0905 311 556

ECOVENT - odvzdušňovanie foriem

 

Produktová informácia: ECOVENT system odvetrávania formy

V princípe zamestnáva téma odvádzania plynov z rozdeľovacích kanálov a formových jadier mnoho firiem.                                          

Pretože dochádza na konci plnenia formy v dôsledku nahromadeného vzduchu k silným treniam a vzduch sa                                    

zahrieva na horúci plyn,  vedie tento proces k opáleninám a neestetickým zmenám povrchu výlisku. Mnohé                                        

firemné riešenia si pomúhajú vyfrézovaním malých odvetrávacích otovrov okolo 0,02 mm v týchto častiach formy,                                  

alebo sa vytvárajú tzv. prepadový systém s výškou cca 0,2 mm a dĺžkou do 10 mm. Niekotrí sa spoliehajú len na                                

vŕtania vyhadzovačov. Aj to však je len 0,02 mm vôle.

 

S ECOVENT-om je prirodzene k dispozícii omnoho väčší prepust. Ak hnaný prúd hmoty príliš stlačí v rozdeľovači  v                           

kavitách a v  následnom priestore materiálom dosiahnutý nahromadený vzduch a tento spôsobuje opísané                                    

znehodnotenia výrobku, môže práve ECOVENT  týmto nedostatkom predchádzať.

 

 © OSTEX s.r.o.  
Web prevádzkuje spoločnosť © INT 2023